Koningsbeltweg 74, 1329 AK Almere

Mobiel internet zorgt voor koerswijziging VVV’s op de Veluwe

Gelezen op veluweland.nl

Koerswijziging VVV's op de Veluwe

29-09-2011  Het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) gaat het komend jaar haar VVV's op de Veluwe reorganiseren. Directe aanleiding is de noodzaak tot bezuiniging, waarmee het VBT wordt geconfronteerd nu de meeste Veluwse gemeenten hebben aangekondigd te moeten korten op de subsidie aan het VBT. Daarnaast wil het VBT beter inspelen op de veranderende behoeften van bezoekers en toeristisch bedrijfsleven. Het VBT gaat komende periode in gesprek met de Veluwse gemeenten, om te bespreken hoe het beste de informatievoorziening en gastheerschap ter plaatse ingevuld kan worden en de ambitie om de Veluwe op één te krijgen als belangrijkste binnenlandse toeristische vakantiebestemming waar te maken.

Meer bezoekers geïnformeerd via internet

Jaarlijks vinden ruim een half miljoen mensen hun weg naar de Veluwse VVV's. Afgelopen jaar bezochten 380.000 mensen één van de dertig Veluwse VVV's en werden 135.000 telefoontjes en E-mails beantwoord door de VVV-medewerkers. Sinds enkele jaren is een kentering gaande waarbij meer-en-meer toeristen via digitale kanalen hun informatie ophalen in plaats van hiervoor de plaatselijke VVV binnen te lopen. Het VBT merkt dit aan de toenemende bezoeken van haar websites en andere digitale media.

Gemeentelijke bezuiniging

De snelle opkomst van mobiel internet en de bezuinigingsmaatregelen in diverse Veluwse gemeenten hebben er toe geleid dat het Veluws Bureau voor Toerisme versneld een ombuigingsoperatie doorvoert.