Koningsbeltweg 74, 1329 AK Almere

Mobiele website maken? #goMobi nu met nieuwe ontwerp functies @siteopmobi

Op basis van de feedback die wij van onze klanten krijgen hebben we een aantal leuke ontwerp functies toegevoegd aan de configuratie assistent van SiteOp.mobi

De belangrijkste nieuwe functies zijn:

 • Website Beschrijving
 • Extra Site Kleuren
 • Meerdere WYSIWYG editor Tools
 • Nieuwe sjablonen en pictogrammen

Een PDF met uitgebreide informatie staat op onze website
https://www.siteop.mobi/downloads/nieuwe-ontwerp-functies.pdf

Website Beschrijving
De tekst die geplaatst wordt bij Site Beschrijving zal nu alleen op de eerste pagina van de mobiele website worden weergegeven. Dit is net onder het (bedrijfs-) logo. In de vorige versie werd deze tekst op iedere pagina van de mobiele website weergegeven en nam een substantiële ruimte op de pagina in. Dat is nu beter geworden.

U kunt nu een tekst van maximaal 300 karakters kwijt om zo een beschrijving van uw bedrijf te geven. Zodra het limiet van 300 karakters is bereikt kan de gebruiker geen extra tekst meer ingeven. Er staat een teller onder het tekstveld dat rood oplicht als de gebruiker nog minder dan 10 karakters over heeft om in te voeren.

Extra Site Kleuren
Er zijn meer kleuropties toegevoegd in het "Opties" veld onder SiteKleuren bij Ontwerp.

De kleur van alle site-elementen kunnen nu individueel worden ingesteld door een kleur te selecteren met de kleuren kiezer of door de zogenaamde hex code direct in het veldje in te vullen.

Waar kan dit allemaal ?

 • Achtergrond
 • Koptekst achtergrond
 • Koptekst
 • Tekst
 • Lijst achtergrond (alleen toe te passen bij bepaalde templates)
 • Lijst tekst

 "Klik hier om ons direct te bellen"
Functie toegevoegd in de koptekst van de site

Om het gebruik van de "Klik hier om ons direct te bellen" icoontje te verbeteren wordt het icoontje op iedere achterliggende pagina weergegeven. Dit zorgt ervoor dat bezoekers van de mobiele website slechts met 1 klik en dus eenvoudiger contact met het bedrijf kunnen opnemen vanaf iedere mobiele website pagina.

Meerdere WYSIWYG Tools toegevoegd
Er zijn extra toepassingen toegevoegd in de mobiele website WYSIWYG editor om zo meer functionaliteit te creëren als er nieuwe inhoud op de website wordt gezet. Deze WYSISYG editor is beschikbaar in tekst gebieden bij bijv. Producten, Diensten en Over Ons

 • Bij Afbeelding opties: een afbeelding kan worden ingevoerd die al geüpload was, er kan een nieuwe afbeelding worden geüpload of voer een link in naar een plaatje dat ergens anders vandaan moet worden gehaald

 • Bij tekst opties: het is mogelijk om de kleur en het formaat te veranderen, een opsommingslijst toe te voegen, tekst te onderstrepen en tekst te markeren

 • Het veldje met de broncode is vergroot om zo ontwerpers en ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om code direct in de pagina te zetten als zij een mobiele website maken.

Meerdere Site Sjablonen en pictogrammen toegevoegd
Om in meerdere design opties te voorzien zijn er nieuwe sjablonen toegevoegd bij Ontwerp - Thema in de configuratie assistent. Door het gebruik van pijltjes kan er eenvoudig door de verschillende sjablonen en pictogrammen worden genavigeerd.

Login op de configuratie assistent om dit goed te bekijken!

 • Als er geen sjabloon wordt gekozen wordt automatisch het eerste rooster sjabloon met de pictogrammen getoond

 • Als er geen pictogram is gekozen wordt automatisch het originele pictogrammenset getoond

 • Eerst dient een sjabloon gekozen te worden (stap 1) en daarna moet een pictogrammenset gekozen worden (stap 2)

 • Het sjabloon en pictogrammenset dat gekozen wordt staat in rood opgelicht en wordt vertoond als website voorbeeld aan de rechterzijde van de assistent.

Sjabloon variaties
bekijk de plaatjes voor de verschillende combinaties om eenvoudig een leuke mobiele website te maken.

Extra Setjes met pictogrammen
Zeven verschillende setjes met pictogrammen zijn toegevoegd bij Ontwerp - Thema in de configuratie assistent. De nieuwe setjes met pictogrammen functioneren hetzelfde als de reeds bestaande setjes. Het pictogrammen setje dat geselecteerd is licht in het rood op.

Er zijn nu 11 verschillende pictogrammen setjes waar uit gekozen kan worden.

Als er geen pictogrammen setje wordt geselecteerd zal het standaard pictogrammen setje worden gebruikt

 
Alle nieuwe functies kunt u gebruiken in uw online configuratie assistent.
Inloggen doet u via:

https://www.siteop.mobi/login-siteop-mobi

We hopen dat u veel plezier heeft aan de nieuwe opties!