Koningsbeltweg 74, 1329 AK Almere

Wie stuur je door naar de mobiele website?

Onlangs kwamen we de volgende uitspraak tegen:

De lijst met mobiele apparaten en hun schermafmetingen en mogelijkheden neemt alleen maar toe waardoor het moeilijk is om te bepalen wie naar de mobiele website doorgestuurd moet worden.

Wie stuur je door naar de mobiele website? Dat gaan automatisch met de ingebakken DeviceAtlas van SiteOpMobi. Je hoeft er niets voor te doen. Dit slimme systeem kijkt zelf of iemand een iPhone, Blackberry, Nokia of 1 van de andere 6000 verschillende toestellen heeft en past het scherm automatisch aan.

Test het gratis 30 dagen uit: Siteop.mobi/mobiele-website-maken-gratis-testen